Återkallning av produkt

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Grönsakshallen Sorunda omedelbart kontaktas.Under kontorstid kontaktas berörd inköpsansvarig via telefon. Om ingen kan nås ring 08 -506 258 00 för hjälp. För hantering utanför kontorstid, se nedan.

Följande information måste (även) skriftligt skickas till Grönsakshallen Sorunda:

  • Berörd produkt
  • Grönsakshallens artikelnummer (om ni har)
  • Leverantörens artikelnummer
  • GTIN-nummer
  • Batchnummer, Bäst-före-datum och/eller annan identifikation
  • Leveransdatum och levererad volym till Grönsakshallen Sorundas olika lagerorter
  • Beskrivning av orsak till återkallandet. Ange om det handlar om hotad matsäkerhet eller ett kvalitetsproblem
  • Vilka beslut har leverantören tagit angående hantering av ärendet
  • Fullständiga kontaktuppgifter till den/de som hanterar ärendet hos leverantören

Önskar du utanför kontorstid meddela Grönsakshallen Sorunda ett behov av återkallning av en produkt pga. hotad matsäkerhet, var vänlig använd detta formulär. Vi hanterar ärendet så snart som möjligt.

När formuläret har fyllts i, vänligen kontakta även din vanliga kontaktperson på Grönsakshallen Sorunda på kontorstid.

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips