Frukt

Ananas kub

Ananas kub

18×18 mm, utan skal 1 kg artnr 5253

Ananas Kub

Ananas Kub

30 x 30 mm utan skal
1 kg artnr 5298

Ananas skivad

Ananas skivad

skalad och skivad 8 mm
1 kg artnr 5230

Ananas skivad

Ananas skivad

Skalad och skivad 6 mm
1 kg artnr 5200

Ananas Skivad Thai

Ananas Skivad Thai

1 kg artnr 5277

Ananas tärnad

Ananas tärnad

skalad och tärnad
1 kg artnr 5249

Ananasskiva

Ananasskiva

Med skal
1 kg artnr 5282

Apelsin Blod Filè

Apelsin Blod Filè

1 kg artnr 5210

Apelsin Blod Kub

Apelsin Blod Kub

18 x 18 mm
1 kg artnr 52033

Apelsin filé

Apelsin filé

1 kg artnr 5205

Apelsin hel skalad

Apelsin hel skalad

1 kg artnr 5244

Apelsin klyftad

Apelsin klyftad

skalad och klyftad
1 kg artnr 5221

Apelsin Klyftor

Apelsin Klyftor

Med skal
1 kg artnr 5248

Apelsin kub

Apelsin kub

18×18 mm, utan skal
1 kg artnr 5715

Apelsin skivad

Apelsin skivad

skalad och skivad
1 kg artnr 5206

Apelsin Skivad 1/4

Apelsin Skivad 1/4

skalad och skivad 28 skivor per tråg
artnr 5231

Apelsin Skivad halvmåne

Apelsin Skivad halvmåne

skivad 1/2 mån
1 kg artnr 5739

Blodgrape filé

Blodgrape filé

1 kg artnr 5201

Blodgrape klyftad

Blodgrape klyftad

skalad och klyftad
1 kg artnr 5222

Blodgrape Klyftor

Blodgrape Klyftor

Med skal
1 kg artnr 5247

Blodgrape Kub

Blodgrape Kub

1 kg artnr 52041

Blodgrape skivad

Blodgrape skivad

skalad och skivad
1 kg artnr 5209

Citron 1/2 månar

Citron 1/2 månar

skivad 1/2 mån
1 kg artnr 5738

Citron 1/2 skivad på cocktailpinne

Citron 1/2 skivad på cocktailpinne

skalad och skivad på cocktailpinnar 14 skivor per tråg artnr 5238

Citron filé

Citron filé

1 kg artnr 5293

Citron klyftad

Citron klyftad

skalad och klyftad
1 kg artnr 5214

Citron skivad

Citron skivad

skalad och skivad
1 kg artnr 5213

Citron Skivad 1/4

Citron Skivad 1/4

1 kg artnr 52012

Druvor lösplockade

Druvor lösplockade

tvättade röda druvor
1 kg artnr 5211

Grapefrukt filé

Grapefrukt filé

filéer av blond grape
1 kg artnr 5202

Grapefrukt skivad

Grapefrukt skivad

skalad och skivad blond grape
1 kg artnr 5208

Jordgubbar Kvartade

Jordgubbar Kvartade

1/4 del
1 kg artnr 52021

Kiwi hel skalad

Kiwi hel skalad

1 kg artnr 5239

Kiwi Klyftad

Kiwi Klyftad

1 kg
artnr 5266

Kiwi Kuber

Kiwi Kuber

18 x 18 mm
1 kg artnr 52022

Kiwi skivad

Kiwi skivad

skalad och skivad
1 kg artnr 5215

Lime filé

Lime filé

1 kg artnr 5294

Lime klyftad

Lime klyftad

klyftad med skal
1 kg artnr 5220

Lime Skivad

Lime Skivad

1 kg artnr 52018

Mango Grön Tärnad

Mango Grön Tärnad

10 x 10 mm
1 kg artnr 52024

Mango Kub

Mango Kub

18 x 18 mm
1 kg artnr 5272

Mango skivad

Mango skivad

skalad och skivad
1 kg artnr 5275

Mango tärnad

Mango tärnad

skalad och tärnad 10×10 mm
1 kg artnr 5295

Melon Galia 1/4 skivad

Melon Galia 1/4 skivad

skalad och skivad, 10 mm och ca 20 g per bit
1 kg artnr 5207

Melon Galia kub

Melon Galia kub

30 x 30 mm, utan skal
1 kg artnr 5223

Melon Galia Kub

Melon Galia Kub

18 x 18 mm
1 kg artnr 5212

Melon Honung 1/2 skivad

Melon Honung 1/2 skivad

skalad och skivad, 8 mm och ca 10 g per bit
1 kg artnr 5203

Melon Honung Kub

Melon Honung Kub

18 x 18 mm
1 kg artnr 52020

Melon Honung Skivad

Melon Honung Skivad

6 mm
1 kg artnr 5274

Melon kub 3 sorter

Melon kub 3 sorter

Galia, Honung och Orange melon,
24×24 mm utan skal
1 kg artnr 5292

Melon orange 1/4 skivad

Melon orange 1/4 skivad

skalad och skivad, 10 mm och ca 20 g per bit
1 kg artnr 5235

Melon Orange Kub

Melon Orange Kub

18 x 18 mm
1 kg artnr 52005

Melon Orange Skivad

Melon Orange Skivad

Med skal 8 – 10 mm
1 kg artnr 5281

Melon Orange Skivad

Melon Orange Skivad

6 mm
1 kg artnr 5273

Melon Orange Skivad Thai

Melon Orange Skivad Thai

1 kg artnr 52006

Melon Vatten kub

Melon Vatten kub

30 x 30 mm
1 kg artnr 5219

Melon Vatten skivad

Melon Vatten skivad

Med skal skivad ca 30 g per bit
1 kg artnr 5204
10 kg lösv på artnr 5261

Melon Vatten Skivad

Melon Vatten Skivad

Utan skal ca 20 gr. per bit.
1 kg artnr 5284

Papaya Grön Allumette

Papaya Grön Allumette

2 kg artnr 5729

Papaya Kub

Papaya Kub

18 x 18 mm
1 kg artnr 52004

Papaya Skivad

Papaya Skivad

6 mm
1 kg artnr 52007

Papaya tärnad

Papaya tärnad

10 x 10 mm, utan skal
1 kg artnr 5291

Päron Skalade Klyftor

Päron Skalade Klyftor

5 kg artnr 5285

Päron skivad

Päron skivad

5 mm, med skal
5 kg artnr 5217

Päron tärnad

Päron tärnad

10 x 10 mm, med skal
5 kg artnr 5245

Äpple julienne

Äpple julienne

med skal
2,5 kg artnr 5227

Äpple klyftad

Äpple klyftad

6 delar, med skal
5 kg på artnr 5228

Äpple skalad & skivad

Äpple skalad & skivad

5 mm, utan skal
2,5 kg artnr 5224

Äpple skalad halv

Äpple skalad halv

5 kg artnr 5233

Äpple skivad

Äpple skivad

5 mm, med skal
2,5 kg artnr 5225

Äpple tärnad

Äpple tärnad

10 x 10 mm, med skal
5 kg artnr 5226