Matsutake

Goliatmusseron är en av världens dyrbaraste svampar och anses vara lika god som tryffelsvamp. Svenska goliatmusseronen är samma art som japansk matsutake och före 1998 var arten i det närmaste okänd i Sverige. Golitamusseronen trivs i Sverige på torra och öppna sandiga tallhedar i Norrland. I Syd- och Mellansverige växer den främst på magra tallhällmarker. Goliatmusseronen har även hittats på minst tre olika platser i Danmark.I början av säsongen är kvalitén på den inhemska matsutaken som bäst och den kan då betinga ett pris uppåt 15 000 SEK per kg, medan värdet på importerad matsutake ligger runt 700-2000 SEK per kg. 1998 hade vi denna i lager.