Rölleka

Rällekan är en av våra mångsidigaste läkeörter. Rölleka är sammandragande, urindrivande, svettdrivande, antiseptisk, kramplösande, blodstillande och sårläkande (hur kan man klara sig utan den). Den stimulerar aptit, magverksamhet och gallbildning och hämmar även hosta och inflamationer. Ta det varsamt med Röllekan om du är gravid.