Toppmurkla

Toppmurklan har en vackert vindlad hatt med små håligheter. Storleken och smaken hos toppmurklor kan variera oerhört mellan olika individer. Toppmurkla växer på senvåren till försommaren i lövskog, barrskog, ängs- och hagmarker, dikeskanter och trädgårdar. Många är överens om att smak och konsistens förbättras avsevärt om man först torkar toppmurklorna, och sedan blötlägger dem strax innan man använder dem i matlagningen. Toppmurkla innehåller inte giftet Gyromitrin och behöver inte förvällas eller kokas av, men p.g.a. risken för förväxling med den giftiga stenmurklan rekommenderas avkokning 2 x 5 minuter i vatten som sedan hälls bort. Vanlig i hela Sverige. Säsong april-juli med topp i maj.