Vårt ansvar

vart-ansvar

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och för oss är värderingarna viktigare än något annat.

Det är utifrån dessa värderingar våra kunder, leverantörer och vår personal upplever oss varje dag. Det är utifrån dessa som vi byggt vårt varumärke. Det handlar om Vår Verklighet. Det är en sammanställning av allt det vi gör. Exempelvis miljöfrågor, såsom avfall, enerigi och transporter men även om arbetsmiljö, jämställdhet, hälsa och säkerhet.

Vi sätter kunden främst

Vi hade aldrig blivit dom vi är om vi inte hade låtit våra kunder påverka oss – men inte till vilket pris som helst. Allt våra kunder vill och behöver måste stämma överens med våra värderingar. Det är vårt ansvar att se till att de gör det.

Frihet innebär ansvar

Vi ger vår personal stor frihet samtidigt som vi förväntar oss ett stort ansvarstagande. Hög moral och god etik, människors lika värde är en självklarhet för alla som jobbar hos oss.

Vi arbetar långsiktigt

Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt med kunder, leverantörer och personal. Det leder till effektivitet och en hållbar utveckling för alla.

Vi är i ständig förändring

Att förändras ser vi som något positivt, det gör att vi ligger i framkant i utvecklingen som i sin tur inspirerar våra kunder. Vi söker ständigt efter nya idéer och möjligheter.

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips