Ekologiskt och närproducerat

ekologiskt

Grönsakshallen Sorunda har sedan början av 90-talet tillhandahållit 30-40 ekologiskt producerade artiklar som lagervaror.

Sedan 2006 började vi byta ut konventionellt odlade varor till ekologiska när pris och kvalitén är den samma. Genom att göra dessa val så underlättar vi för våra kunder att vara miljövänliga.

Intresset för ekologiskt odlade grönsaker har ökat markant de senaste åren och i takt med det ökade intresset har vi breddat sortimentet av ekologiskt odlade frukter och grönsaker.

Sedan 2006 söker vi aktivt lokala leverantörer och prioriterar närproducerade grönsaker och frukter. Vi anser att mycket av smaken på råvarorna inte minskar i samma takt som produkter som färdats långt. Med närproducerat avses sådant som odlats högst 25 – 30 mil från Grönsakshallen Sorunda, även produkter från Gotland räknas som närproducerade.

För att våra kunder ska kunna följa upp sina inköp av ekologiska och närproducerade produkter anges hur stor andel av beställningen som är ekologisk och hur stor andel som är närproducerad på varje följesedel.

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips