Emballage

IMG_2432

Genom att använda returlådor istället för engångsemballage gör vi stora miljöbesparingar.

Med Svenska retursystems lådor och pallar blir vår logistik både miljövänlig och effektiv. Alla varor i hela flödet mellan producent/leverantör, oss som grossist och våra kunder distribueras i ett retursystem där emballaget återanvänds gång på gång.

I jämförelse med engångsemballage har returlådan 74 % lägre utsläpp av koldioxid. Grunden för denna beräkning är den livscykelanalys som är framtagen för lådor, som tydligt visar på fördelarna med återanvändning jämfört med engångsanvändning.
(källa: svenskaretursystem.se)

 

 

 

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips