Källsortering och återvinning

atervinning

Grönsakshallen Sorunda började sortera avfall i mitten av 90-talet och idag sorteras trä, wellpapp, kartong, glas, metall, mjukplast, organiskt, lysrör, datasopor, batterier och övrigt brännbart för återvinning eller kompostering.

Grönsakshallen Sorunda utsorterar i dag över 99 % av allt organiskt avfall. Avfallet går till gödselförädling.

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips