Transporter och drivmedel

transport-drivmedel

Vi samlevererar med Fällmans Kött för minska miljöbelastningen.

Eftersom vi håller till i samma lokaler som Fällmans Kött har vi gemensamma utkörningar till våra kunder, allt för att minska antalet transporter och miljöbelastningen som dessa medför.

Alla våra lastbilar körs på diesel som har ett multifunktionellt additiv, vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därigenom minskade koldioxidutsläpp. Dieseln som vi använder innehåller upp till 30 % förnybara drivmedel (5 % RME, rapsmetylester och 25 % HVO, så kallad syntetisk biobaserad diesel gjord på rapsolja och förnyelsebar råvara). Samtliga våra chaufförer är utbildade i ”Sparsam körning” (eco-driving) vilket också bidrar till minskad miljöpåverkan.

 

 

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips