Säkerhet

sakerhet

Matsäkerhet

Alla varor som anländer till oss kontrolleras noga av varumottagare, kvalitetskontrollant och plockare. Temperaturen kontrolleras på alla processade varor samt i alla lagerkylar och lastbilar. Analyser på våra färdigskurna produkter samt i produktionslokalerna görs kontinuerligt. Varje år genomgår all personal i produktionen en grundläggande hygienutbildning.

Leveranssäkerhet

Genom att ha rätt kompetens genom hela varuflödet ser vi till att våra kunder får rätt vara levererad i tid.

Reservkraft

2006 installerade vi reservkraft. Detta innebär att vår produktion aldrig stannar vid elavbrott och att du som kund kan känna dig trygg med att dina varor alltid produceras och levereras.

Vad händer "på stan"
Krog byter skepnad eller ägare.
Finns det någon ny spännande tjänst någonstans,
eller behöver ni folk?

Läs mer tips