Efter en omröstning öppen för allmänheten och ett slutgiltigt avgörande från juryn är det klart – Vi kammar hem vinsten i årets Visa vägen-pris i kategorin arbetsgivare och region ABC.

Vi är otroligt glada och stolta över denna utmärkelse. Vårt samarbete med Samhall, som under åren vuxit från tre till sjuttio medarbetare, startade med idén om att erbjuda kunderna premiumprodukter och samtidigt hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett givande arbete.

Arbetsuppgifterna för medarbetarna från Samhall skiljer sig åt och är i väldigt hög utsträckning integrerade i den ordinarie verksamheten. Alla jobbar med vad de är bäst på och det kan vara i produktionen, på lagret eller kontoret.

Vi ser till människors förmåga istället för oförmåga – alla har en plats i arbetslivet. Vi anpassar vår verksamhet och rollerna utifrån individers förmågor och är övertygade om att vi når större framgång genom att låta medarbetare få fokusera på det de är bra på. Det synsättet har gjort det enkelt för oss att samarbeta med Samhall.

Många av våra Samhallmedarbetare är dessutom våra bästa glädjespridare och vi vill tro att vårt samarbete skapar en ökad acceptans och förståelse för att människors olikheter utvecklar oss som individer, företag och samhälle.

Motiveringen till vinsten lyder:

”I en bransch med tuff konkurrens och höga kvalitetskrav visar detta företag att mångfalden av talanger och förmågor samt inkluderingen av funktionsnedsatta ger dem en tydlig konkurrensfördel. Det gör dem till ett fantastiskt föredöme, inte bara för den goda sakens skull utan också för att de visar vägen till en lönsamhet där alla kan bidra.”

Läs mer om alla vinnare på Visa vägens hemsida.