Idag 29 September så är det den första internationella matsvinnsdagen.

Runt om i världen så kommer dagen att lyftas fram på olika sätt.

Själva så jobbar vi med att ständigt minska vårat matsvinn.

Bl.a. så har vi sedan ett flertal år Skansen som  flera gånger i veckan är hos oss för att få delar av våra produkter till mat för djuren. ca 150-200 kg/vecka.

Vi har sedan en tid även en ny kanal för våra överskottsprodukter, nämligen organisationen matmissionen. Matmissionen har i Stockholm 2 st. butiker eller social supermarket som man själv kallar det, samt en organisation där man hjälper ett 20-tal boenden med råvaror.

Hittills i September har vi distribuerat ca. 1 ton råvaror till matmissionen.