Inför 2021 har Martin & Servera-gruppen tecknat avtal med Ewermans om hela årsvolymen bananer. Vid beställning av ekologiska bananer går också ett bidrag till hjälporganisationen Operation Smile.

– Vi på Grönsakshallen Sorunda säljer årligen mer än 1000 ton bananer till hotell, kursgårdar, förskolor och skolor i hela Sverige. Mer än 80 procent av den volymen är ekologiska respektive KRAV-märkta bananer, säger Peter Frohm, Inköpschef på Grönsakshallen Sorunda.

Under 2021 kommer alla ekologiska bananer från Daily Greens som köps också ge ett bidrag till hjälporganisationen Operation Smile som arbetar för att ge barn med gomspalt möjlighet till operation. Det är enkel operation som bara tar en timme – men för de barn som opereras ger den ett nytt leende och ett helt nytt liv. Effekten är livslång.

Detta är ett samarbete som Daily Greens nyligen inlett och som Martin & Servera-gruppen gärna vill stötta – helt i linje med koncernens strävan att vara en god kraft i samhället.

 Det här är ett samarbete som verkligen kan göra nytta. Bara det bidrag som Martin & Servera-gruppens försäljning av ekologiska bananer kommer att ge innebär att ytterligare nästan 100 barn kan opereras, säger Magnus Falk, marknadschef för varumärket Daily Greens.

På bananerna kommer det att finnas en QR-kod som man kan scanna om man vill veta mer om arbetet tillsammans med Operation Smile, men redan nu kan man
läsa mer på Operation Smiles hemsida.