Som en del i arbetet med att reducera plastförbrukning arbetar Grönsakshallen löpande med att byta ut produktförpackningar och packemballage. Sedan ett år tillbaka plastar vi till exempel inte längre burarna till kundgruppen Choice, något som redan har inneburit en plastbesparing på ca 12 000 m. Nu har turen kommit till Grönsakshallen Stockholms sparris och cocktailtomater.

Tidigare packades den gröna importerade sparrisen i plastaskar, men med Samhalls hjälp buntas de nu istället ihop med pappersremsor. Cocktailtomaterna som tidigare såldes i plastaskar om 250 g. ligger nu i askar av kartong om 300 gr.

Många bäckar små

Det senaste ”normalåret” 2019 såldes 17 500 askar sparris och 22 000 askar cocktailtomater. Varje ask innehåller inte särskilt mycket plast i sig, men eftersom volymerna är så stora blir den totala mängden inte helt obetydlig. Bara genom detta förpackningsbyte rationaliseras nämligen 1 800 kg plast bort!

-Att se över våra emballage är en ständigt pågående process, där just våra plastemballage kan komma att uppgå till stora volymer. Vi ser ju att bara en sån sak som att byta ut 2 förpackningar kan rendera i en stor minskning av plastanvändandet. Självklart så är vi noga med att inte påverka matsäkerheten och kvaliteten för livsmedlet när vi tittar på att byta ut förpackningar. Säger Clara Södergren Specialist hållbar utveckling Sorundahallarna.

Arbetet med att reducera plastförbrukningen är ständigt pågående, men vad som blir nästa utmaning återstår att se.