Hållbarhetsarbetet pågår överallt och i flera städer i landet får endast gas- eller el-fordon köra.

För att svara upp emot detta har Sorundahallarnas stockholmsflotta utökats med ytterligare tre gasbilar. Sedan tidigare fanns en gasbil tillgänglig för leveranser till bl.a. Gamla Stan, men nu har man alltså fyra fordon att tillgå.

De fyra gasbilarna drivs av CBG-gas som är en förnybar biogas som produceras av rötslam och annat organiskt avfall (som annars förmultnas till jord och gödsel). Hade dessa fyra bilar istället gått på diesel hade de förbrukat ca. 28 000 L bränsle/år, med biogas i tanken sänker vi utsläppen av koldioxid med ca 94%!

Chaufförerna tycker att bilarna är mycket tystare och trevligare att köra, man upplever heller inte att man tappat någon kapacitet i fordonen vid körning.

-Då vi jobbar mot klimatmål för koldioxidutsläppen så är just transporterna något som verkligen kan göra skillnad. Lastbilar som drivs av biogas är ett mycket bra alternativ till de dieseldrivna. Priserna för biogasbilarna är dock högre och täcks inte riktigt upp av de statliga bidragen, men vi måste se det ur ett miljömässigt perspektiv säger Johan Werner, logistikchef Grönsakshallen Stockholm.

På grund av pandemin har många framtidsplaner, däribland logistiklösningar fått sättas på paus. Men målet är att så många som möjligt av våra ”vanliga” lastbilar ska bytas ut mot miljövänligare alternativ såsom biogas.