För leverantörer

Information till dig som är leverantör till Grönsakshallen Sorunda

Våra kunder ställer ökade krav på bland annat säkra livsmedel, produktkvalitet, sortimentsbredd och leveranssäkerhet.

Vi strävar ständigt efter att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete med leverantörsledet. Här på våra leverantörssidor hittar du information som är till för att hjälpa dig som levererar varor till Grönsakshallen Sorunda.

Uppförandekoden är baserad på FN:s ramverk och de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), inklusive barns rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention om korruption och Globala naturvårdskonventionen (CITES).

Uppförandekod för leverantörer

Code of Conduct for suppliers

Återkallning av produkt

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Grönsakshallen Sorunda omedelbart kontaktas.Under kontorstid kontaktas berörd inköpsansvarig via telefon. Om ingen kan nås ring 08 -506 258 00 för hjälp. För hantering utanför kontorstid, se nedan.

Följande information måste (även) skriftligt skickas till Grönsakshallen Sorunda:

  • Berörd produkt
  • Grönsakshallens artikelnummer (om ni har)
  • Leverantörens artikelnummer
  • GTIN-nummer
  • Batchnummer, Bäst-före-datum och/eller annan identifikation
  • Leveransdatum och levererad volym till Grönsakshallen Sorundas olika lagerorter
  • Beskrivning av orsak till återkallandet. Ange om det handlar om hotad matsäkerhet eller ett kvalitetsproblem
  • Vilka beslut har leverantören tagit angående hantering av ärendet
  • Fullständiga kontaktuppgifter till den/de som hanterar ärendet hos leverantören

Önskar du utanför kontorstid meddela Grönsakshallen Sorunda ett behov av återkallning av en produkt pga. hotad matsäkerhet, var vänlig använd detta formulär. Vi hanterar ärendet så snart som möjligt.

När formuläret har fyllts i, vänligen kontakta även din vanliga kontaktperson på Grönsakshallen Sorunda på kontorstid.

Kontaktpersoner inköp

Pelle Bosta, Specialist affärsutveckling , Inköp, Stockholm, Utesälj

+46 (0)8-506 258 01
+46 (0)70-715 24 01
pelle.bosta@gronsakshallen.se

Waraporn Changeseesuk, Inköpare, Inköp, Stockholm

+46 (0)8-506 258 43
+46(0)70-715 24 13
Waraporn.Changseesuk@gronsakshallen.se

Per Håkansson, Inköpare, Inköp

+46 (0)8-506 258 11
+46(0)70-715 24 11
per.hakansson@gronsakshallen.se

Johan Rodlert, Inköpare, Inköp

+46 (0)8-506 258 09
+46(0)70-715 24 09
johan.rodlert@gronsakshallen.se

Mattias Dernelid, Inköp Smakriket , Inköp

+46 (0)8-506 258 68
+46(0)70-450 58 00
mattias.dernelid@gronsakshallen.se

Mats Karlsson, Inköpsledare, Inköp, Stockholm

+46 (0)8-506 258 28
+46(0)70-715 24 28
mats.karlsson@gronsakshallen.se

Jorge Goncalves, Inköpare, Inköp, Stockholm

+46 (0)8 506 258 24
+46 (0) 70-715 24 24
jorge.goncalves@gronsakshallen.se

Jörgen Tidell, Inköpare, Inköp, Stockholm

+46 (0)8 506 258 13
+46 (0) 701 938 300
jorgen.tidell@gronsakshallen.se

Thomas Blomberg, Inköpare, Inköp, Stockholm

+46 (0) 8 506 258 54
thomas.blomberg@gronsakshallen.se

Marek Wasik, Inköpsledare, Inköp, Syd

+46 (0) 451 351 84
marek.wasik@gronsakshallen.se

Rickard Träff, Inköpare, Inköp, Syd

+46 (0) 451 351 68
rickard.traff@gronsakshallen.se

Anders Nilsson, Administratör Försäljning & Inköp, Inköp, Syd

+46 (0) 451 351 54
anders.nilsson@gronsakshallen.se

Jesper Sandberg, Inköpare, Inköp, Syd

+46 (0) 451 351 98
jesper.sandberg@gronsakshallen.se

Marcus Lindh, Inköpare, Inköp, Syd

+46 (0) 451 351 99
marcus.lindh@gronsakshallen.se

Peter Ferngård, Smakriket, Inköp, Stockholm, Syd

+46 (0) 70 193 83 01
peter.ferngard@gronsakshallen.se