Till sidans huvudinnehåll
Puttersjaus Gård

Våra producenter

Puttersjaus Gård

Puttersjuas Gård ligger i Rute på Gotland och drivs av Lotta och Anders Bogren. I det lilla mejeriet görs filmjölk och yoghurt av mjölk från gårdens gräsätande fjällkor. Den lilla fjällkon är känd för en mjölk med både hög fetthalt och proteinhalt, och det går såklart bra att köpa även mjölken.Vi har fjällkor, lamm och höns.

Kvalité & etik

Kalvarna går kvar hos korna och har fri tillgång till mjölk så mängden mjölk varierar dagligen.

Djuren äter inget köpt kraftfoder utan är i huvudsak uppfödda på gräs.Varje dag ges en liten giva med egenodlad krossad säd till dem.

Mejeriprodukterna är minimalt processade och hanterade och de förädlas direkt efter mjölkningen. I mejeriet pastöriseras mjölk och tillverkas filmjölk, yoghurt och ibland lite ost. Mjölken tappas upp i flaskor när den håller 77 grader och kyls sedan ner i ett isvattenbad.

I filmjölk och yoghurt är det inga tillsatser förutom själva bakteriekulturen.

Kuriosa

Det finns en historia om Anders, ägaren av Puttersjaus Gård, som vi nästan alldeles säkert vet är sann! 

Anders Bogren, ringde en gång i tiden  till Länsstyrelsen, statens gripklo på Gotland. Den svensktalande landshövdingen var osäker på vad han hade sagt och bad honom bokstavera Puttersjaus (det finns inte en chans att en oförberedd fastlänning skulle förstå ordet Puttasjaus). Landshövdingen bad honom stava gårdsnamnet:

- Naj, naj, Stava, dei jär Corswants gardi dei. Dei jär Puttasjausn.

Att Bogren sa så var förstås ett skämt - vi begriper ju att folk har svårt att förstå vad vi säger, så spelar vi tillbaka och låtsas ibland inte förstå vad andra har sagt - men detta var ju inte lätt för hövdingen att förstå.

Landshövdingen som trodde att Bogren inte hade förstått att han ville ha gårdsnamnet bokstaverat - psykologiskt övertag alltså - bad med sedvanlig överlägsen röst honom bokstavera, bokstav för bokstav. Bogrens svar kom rappt:

- P sum ei päuken, u sum ei uggleaugo, t sum ei tojlu, u tojlu ansin um igen, e sum ei eisar, r sum ei russi, s sum ei svaipi, j sum ei Jaku, a sum ei astuen, u sum ei Utalsken, u s sum ei svein.

Källa: Guteinfo

Kalvarna går kvar hos korna och har fri tillgång till mjölk så mängden mjölk varierar dagligen.
“Kalvarna går kvar hos korna och har fri tillgång till mjölk så mängden mjölk varierar dagligen.”

- Puttersjaus

Familjegård i fyra generationer

Verksamhet

Puttersjaus  bedriver ett småskaligt jordbruk och har en mindre flock med fjällkor som  mjölkas morgon och kväll. Det ger 40-50 liter per dygn. Utöver de mjölkande korna finns det kalvar, kvigor, stutar och sinkor, det är runt 50 fjällisar på gården.

Natur

Alvarmark är en ovanlig naturtyp i Sverige som främst finns på Öland och Gotland. Kännetecknande är en kalkberggrund med inget eller tunt jordlager. Alvarmarken på Gotland är spridd över ön från Sundre till Fårö. De största sammanhängande områdena finns i norr och nordväst. Naturtypen på Gotland varierar i karaktär, allt från trädfria grusalvar och hällar med enbuskar, till alvarmarker som är glest bevuxna med tall. En mängd djur- och växtarter har sin hemvist i denna speciella miljö. Stora delar av Gotlands alvar var betade förr i tiden, en tradition som minskat. Detta gör att alvarmarkerna växer igen med träd och buskar, vilket på sikt missgynnar många naturvärden.

Puttersjaus Gård

www.puttersjaus.se
Produkter

Sök bland gårdens produkter på Puttersjaus hemsida.

Producent

Lotta och Anders Bogren

Adress

Puttersjaus 475
624 58 Lärbro

Upptäck fler producenter

Karintorps tomater

Våra producenter

Karintorps tomater

Familjen Groenwegen har odlat grönsaker i flera generationer och här handplockas noga utvalda tomater av olika sorter. Ett fantastiskt utbud som plockas, paketeras och levereras på ett sätt som är bra både för tomaten och miljön.
Wålstedts gård

Våra producenter

Wålstedts gård

På Wålstedts lantbruk bedrivs ekologisk grönsaksodling, det finns restaurang, bakkurser och upplevelsebaserat boende. Här har det odlats ekologiskt och KRAV-märkt sedan KRAV startade 1985.
Hällestad svamp

Våra producenter

Hällestad svamp

Hällestad odlar och säljer ekologisk svensk svamp av hög kvalitet till butiker, restauranger och grossister i hela Sverige. Svensk Ekosvamps ekologiska färska svampar odlas i skånska Torna Hällestad och i småländska Hallaryd under varumärket Hällestad.
Skags Gård

Våra producenter

Skags Gård

En familjegård i sjätte generation. På gården odlas grönsaker av hög kvalitet på ett skonsamt sätt. Här är ligger det ett gediget arbete bakom  den utmärkta kvalitén. Växtföljden planeras noga och även användandet av lämpliga jordar. Allt som odlas på Skags gård sorteras och paketeras av egen personal.