Till sidans huvudinnehåll
Information till dig som är leverantör till Grönsakshallen Sorunda

För leverantör

Information till dig som är leverantör till Grönsakshallen Sorunda

För oss på Grönsakshallen är det viktigt att kunna säkra livsmedel, produktkvalitet, sortimentsbredd och leveranssäkerhet. Vi strävar ständigt efter att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete med leverantörsledet.

Här på vår leverantörssida hittar du information som är till för att hjälpa dig som levererar varor till Grönsakshallen Sorunda.

Uppförandekod

För leverantör

Uppförandekod

Uppförandekoden är baserad på FN:s ramverk och de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), inklusive barns rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention om korruption och Globala naturvårdskonventionen (CITES).

Återkallelse av produkt

För leverantör

Återkallelse av produkt

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Grönsakshallen Sorunda omedelbart kontaktas.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakt

Kontakta oss

Här på våra kontakt- och hjälpsidor hittar du våra kontaktuppgifter. Du hittar även svar på de vanligaste frågorna som vi får.


Om oss

Om oss

Om oss

Grönsakshallen Sorunda är den personliga leverantören av främst frukt och grönt till restaurang- och storköksmarknaden och vi triggas av att utvecklas tillsammans med Sveriges bästa krögare och världens bästa leverantörer. Vi är rikstäckande med lager i Stockholm, Göteborg och Hässleholm.
Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.