Till sidans huvudinnehåll
Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.
För oss är handling viktigare än ord – därför har vi valt tre fokusområden inom hållbar utveckling: resurseffektiv verksamhet, god arbetsgivare och hållbart erbjudande. Inom varje område finns tydliga aktivitetsplaner och mål som kontinuerligt mäts och följs upp. Våra fokusområden med aktivitetsplaner och mål har formats för att bidra till de svenska miljömålen och FN:s globala mål för en hållbar utveckling såväl lokalt som globalt.
Vårt hållbarhetsprogram

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsprogram

Hållbarhetsprogrammet gäller Sorundahallarnas samtliga bolag - Grönsakshallen Sorunda, Kötthallen Sorunda och Fiskhallen Sorunda och sammanfattar förbättringsåtgärder och ställningstaganden kopplade till hållbar utveckling.

Vid frågor och synpunkter kontakta huk@sorundahallarna.se
Mer hållbara tillsammans!

Hållbarhet

Mer hållbara tillsammans!

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val. I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som vi gör för en mer hållbar framtid.

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland viktiga affärshändelser samt en redovisning av våra viktigaste hållbarhetsmål.

Våra hållbarhetsmål

Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.
Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.
God arbetsgivare

Hållbarhet

God arbetsgivare

Våra medarbetare utgör grunden för vår framgång och för oss är det viktigt att medarbetarna trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga.