Till sidans huvudinnehåll

Fler gasbilar till Sorundahallarnas stockholmsflotta

Fler gasbilar till Sorundahallarnas stockholmsflotta
Hållbarhetsarbetet pågår överallt och i flera städer får endast gas- och elbilar köra. För att svara upp emot detta har Sorundahallarnas stockholmsflotta utökats med ytterligare tre gasbilar. Sedan tidigare fanns en gasbil tillgänglig för leveranser till bland annat Gamla Stan, men nu har man alltså fyra fordon att tillgå.

De fyra gasbilarna drivs av CBG-gas som är en förnybar biogas som produceras av rötslam och annat organiskt avfall (som annars förmultnas till jord och gödsel). Hade dessa fyra bilar istället gått på diesel hade de förbrukat cirka 28 000 L bränsle/år, med biogas i tanken sänker vi utsläppen av koldioxid med cirka 94%!

Chaufförerna tycker att bilarna är mycket tystare och trevligare att köra, man upplever heller inte att man tappat någon kapacitet i fordonen vid körning.

-Då vi jobbar mot klimatmål för koldioxidutsläppen så är just transporterna något som verkligen kan göra skillnad. Lastbilar som drivs av biogas är ett mycket bra alternativ till de dieseldrivna. Priserna för biogasbilarna är dock högre och täcks inte riktigt upp av de statliga bidragen, men vi måste se det ur ett miljömässigt perspektiv säger Johan Werner, logistikchef Grönsakshallen Stockholm.

På grund av pandemin har många framtidsplaner, däribland logistiklösningar fått sättas på paus. Men målet är att så många som möjligt av våra ”vanliga” lastbilar ska bytas ut mot miljövänligare alternativ som biogas.

Upptäck mer

Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.
Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.
Picked by Sorunda

Sortiment

Picked by Sorunda

Picked by Sorunda är ett sigill för produkter och råvaror som är utvalda av oss på Sorundahallarna.
Egen produktion

Sortiment

Egen produktion

I vår egen produktion skalas, sköljs, skärs och pressas frukter och grönsaker för att underlätta våra kunders vardag. Låt oss hjälpa till!