Loading...

Vårt ansvar

För oss på Grönsakshallen Sorunda är det en självklarhet att ta ansvar för vår jord och alla varelser vi delar den med. Vi vill vara en positiv förändringskraft i samhället vi verkar i och eftersträvar hållbarhet i alla led.

Grönsakshallen Sorunda är idag ett dotterbolag till Martin & Servera som ägs av Axel Johnson AB. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Kvalitetsarbete

Grönsakshallen Sorunda är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vår produksäkerhet är certifierad enligt FSSC 22000.

Vi har valt att certifiera oss för att få bra kvalitet i vårt arbete och ständigt jobba på att bli bättre. Vi ska kunna tillhandahålla varor och tjänster som väl motsvarar våra kunders förväntningar med avseende på kvalitet, miljövänlighet och matsäkerhet.

Vårt kvalitets- och miljöarbete genomsyrar alla delar av vår verksamhet, här ett exempel från vår produktion i Stockholm.

Exempel på vårt miljöarbete

Emballage

Genom att använda returlådor istället för engångsemballage gör vi stora miljöbesparingar.

Med Svenska retursystems lådor och pallar blir vår logistik både miljövänlig och effektiv. Alla varor i hela flödet mellan producent/leverantör, oss som grossist och våra kunder distribueras i ett retursystem där emballaget återanvänds gång på gång.

I jämförelse med engångsemballage har returlådan 74% lägre utsläpp av koldioxid. Grunden för denna beräkning är den livscykelanalys som är framtagen för lådor, som tydligt visar på fördelarna med återanvändning jämfört med engångsanvändning. (Källa: svenskaretursystem.se)

Energi

Grönsakshallen Sorunda använder sig i dag uteslutande av el som kommer från vattenkraft och vindkraft. Idag är uppdelningen 90% vattenkraft och 10% vindkraft.

Återvinning

Grönsakshallen Sorunda började sortera avfall i mitten av 90-talet och idag sorteras trä, wellpapp, kartong, glas, metall, mjukplast, organiskt, lysrör, datasopor, batterier och övrigt brännbart för återvinning eller kompostering.

Grönsakshallen Sorunda utsorterar i dag över 99% av allt organiskt avfall. Avfallet går till gödselförädling.

Transporter

Vi samlevererar med våra systerföretag för att minska miljöbelastningen. Eftersom vi har gemensamma utkörningar till våra kunder, allt för att minska antalet transporter och miljöbelastningen som dessa medför.

Alla våra lastbilar körs på diesel som har ett multifunktionellt additiv, vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därigenom minskade koldioxidutsläpp. Dieseln som vi använder innehåller upp till 30 % förnybara drivmedel (5 % RME, rapsmetylester och 25 % HVO, så kallad syntetisk biobaserad diesel gjord på rapsolja och förnyelsebar råvara). Samtliga våra chaufförer är utbildade i ”Sparsam körning” (eco-driving) vilket också bidrar till minskad miljöpåverkan.