Till sidans huvudinnehåll
Smakriket

Sortiment

Smakriket

Smakriket är ett sigill för råvaror och produkter med ett mycket tydligt ursprung och hög kvalitet, som ger dig smaken av en plats.

Rätt råvara på rätt plats

Sverige består av en unik mångfald av klimatzoner med helt olika förutsättningar för råvaror att utvecklas. Midnattssol, fjällsjöar, strandslåtterängar, kustremsor, slättland, högland, saltvatten, bräckt vatten, barrskog, lövskog. Förutsättningar att förvalta. Lyfta fram och utveckla. Att odla, föda upp eller förädla där debästa, naturliga förutsättningarna finns kräver ofta ett mindre behov av insatser i form av gödning, bekämpning och tillsatser.

Sortiment ur alla väderstreck

Råvarorna i Smakriket tar ofta slut när säsongerna växlar. De framställs på ett sätt som industrin inte kan efterlikna och innehåller inga onaturliga tillsatser som förlänger hållbarheten. När säsongen är till ända för en producent så finns det en annan i ett annat smakrike som kan ta vid tack vare vårt långa land. Smakriket är inte unikt för att vi har en exceptionellt bra svensk ost, utan för att vi har många.

Att odla, föda upp eller förädla där de bästa, naturliga förutsättningarna finns kräver ofta ett mindre behov av insatser i form av gödning, bekämpning och tillsatser.

Utveckling & samarbete

Smakriket förmedlar och säljer produkter från Sveriges främsta matproducenter. Men vi gör mer än så. Vi bollar idéer, sammanför och ger konstruktiv kritik. Vi vill att våra leverantörer ska utvecklas, växa och blomstra. Våga utmana och bli framgångsrika. Vi gräver i vår historia men ser också hela tiden framåt. För allt var inte bättre förr. Så länge våra producenter behåller sin integritet och levererar produkter med ett tydligt ursprung är vi med dem.

Unik logistik

För många mindre producenter innebär Smakriket att de får möjlighet att sälja och marknadsföra sina produkter över hela landet. Smakriket ingår i Martin & Servera-familjen och har en nationell logistiklösning. Vi har också ett kundunderlag av restauranger som vill arbeta med dessa råvaror och produkter. Våra producenter kan ägna sig åt produkt- och kvalitetsutveckling i stället för att jaga kunder.

Smaken av en plats

Hitta ditt närmaste smakrike,  eller varför inte ett lite längre bort?

smakriket.se

Läs mer

Potatis

Råvarukunskap

Potatis

Potät, pära, jordäpple, pantoffel, plugg - ja kärt barn har många namn och kär, det är verkligen potatisen.
Våra producenter

Våra producenter

Våra producenter

Grönsakshallen Sorunda vill utvecklas tillsammans med Sveriges bästa krögare och världens bästa leverantörer. Här nedan finner du ett urval av våra fantastiska producenter som lägger ner sin själ i att leverera de bästa produkter som går att finna på marknaden. Dom, liksom vi, brinner för hantverket och strävar ständigt efter utveckling och perfektion.
Restaurangtjänster

Tjänster

Restaurangtjänster

Som kund till Grönsakshallen Sorunda kan vi erbjuda dig tillgång till flera olika tjänster, speciellt framtagna för dig i restaurangbranschen.
Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.