Till sidans huvudinnehåll
Stora Tollby Gård

Våra producenter

Stora Tollby Gård

Gården ligger i Fole, ca 15 km öster om Visby och drivs av Andreas Wiklund. Gårdens huvudfokus är potatis. Gotlands milda solrika klimat och naturlig kalkrika jordmån tillsammans med gedigen kunskap gör att här, på Stora Tollby Gård, produceras det potatisar i världsklass.
 
Här odlas det dryga tjugotalet olika sorter matpotatis. Skördesäsongen börjar i juni och slutar i oktober. Knölarna behandlas med varsamhet och kärlek, all potatis lagras, tvättas och paketeras i gårdens eget packeri.

Medvetet miljöarbete

All odling sker i miljöledningssystem IP och HACCP. Gården dokumenterar åtgärder löpande och prioriterar efter miljöpåverkan. Växtnäringstillförsel sker efter jordanalyser, inget lämnas åt slumpen. Bra att veta är att marken har analyserats så att den inte innehåller några skadliga halter av naturligt kadmium.

All odlad mark har bevattningssystem så att växtnäring effektivt skall tas upp av växterna och inte förflyttas vidare till vattendrag. Dessutom har det anlagts zoner med ständigt grönt gräs längs alla vattendrag har för att förhindra att växtnäring och jord skall kunna förorena vatten.

Vatten för bevattning får Stora Tollby Gård genom att samla dräneringsvatten som under flödestid i november till december samlas i egenbyggda dammar. De naturliga vattendragen kan därför lämnas ifred under lågflödestiden på sommaren. Som bonus har dammarna blivit ett våtmarksområde där många fågelarter häckar eller rastar.

Genom åkermarken finns det både bevarade och anlagda gröna stråk med naturlig vegetation.
I våra vetefält finns kantzoner där ogräset får växa fritt för att gynna rapphöns och andra fåglar. 

Stora Tollby Gård har också avsatt ett skogsområde som permanent naturreservat för att bevara gammal gotländsk barrskog som aldrig varit kalhuggen.

<strong><span style="font-weight: 400;">För oss på Stora Tollby Gård är det självklart att jord, vatten och luft inte får skadas eftersom det är därifrån allt levande hämtar sin mat för all framtid. Vår miljöpåverkan måste därför alltid sättas i relation till den nytta som den gör genom att vi skall producera bra mat.</span></strong>
För oss på Stora Tollby Gård är det självklart att jord, vatten och luft inte får skadas eftersom det är därifrån allt levande hämtar sin mat för all framtid. Vår miljöpåverkan måste därför alltid sättas i relation till den nytta som den gör genom att vi skall producera bra mat.

- Andreas Wiklund

Fem snabba med Andreas Wiklund

Om folk frågar vad du jobbar med? Säger du matproducent, odlare, bonde eller vad vill du kalla dig?
- Jag brukar presentera mig som bonde eller lantbrukare.

Ditt jobb är ju lite av en livsstil vill jag påstå, vad hade du gjort om du inte hade odlat? 
- Vad jag gjort om jag inte var bonde? Jag hade nog varit inom de gröna näringarna mest troligen som rådgivare.

Vi upplever en ökande medvetenhet kring råvaror och mat, allt fler väljer lokalproducerat, ekologiskt och att maten ska produceras hållbart ur ett energiperspektiv. Maten är också något många gör aktiva val kring. 

Tycker du att vi är duktiga i Sverige på innovationer och utveckling inom din bransch? 
- Jag tycker att vi är duktiga på att ta till oss ny kunskap och vi utvecklar hela tiden våra företag både i nya maskiner och i ny växtodlingsrådgivning. Det är nya saker varje år som testas eller vidareutvecklas. Svenskodlade produkter har en mycket bra miljöprofil oavsett om det gäller ekologiskt eller konventionellt. Detta på grund av att vi alltid har haft ett hårdare regelverk än länder runt ikring oss.

Var hittar du din inspiration?
- Jag hittar min inspiration på jobbet, det är alltid lika roligt att se saker växa och utvecklas som man tänkt sig!

Slutligen, vilken är din absoluta favoritråvara?
- Den första färskpotatisen som man gräver upp i fält och sedan åker hem och kokar. Äter den med en klick smör.

Stora Tollby Gård

www.storatollbygard.se | Facebook | Instagram
Produkter

Läs mer om gårdens alla produkter på Stora Tollbys hemsida.

Producent

Andreas Wiklund driver Stora Tollby Gård med hjälp av ett tiotal anställda.

Adress

Fole Stora Tollby 630
621 75 Visby

Upptäck fler producenter


Skags Gård

Våra producenter

Skags Gård

En familjegård i sjätte generation. På gården odlas grönsaker av hög kvalitet på ett skonsamt sätt. Här är ligger det ett gediget arbete bakom  den utmärkta kvalitén. Växtföljden planeras noga och även användandet av lämpliga jordar. Allt som odlas på Skags gård sorteras och paketeras av egen personal.
Stenhuse Gård

Våra producenter

Stenhuse Gård

Stenhuse gård på Gotland är en kvalitetsmedveten odlare och leverantör av bär och primörer som sparris, jordgubbar, hallon, ramslök. Allt som odlas tvättas, sorteras och packas av personal på gården.
Karintorps tomater

Våra producenter

Karintorps tomater

Familjen Groenwegen har odlat grönsaker i flera generationer och här handplockas noga utvalda tomater av olika sorter. Ett fantastiskt utbud som plockas, paketeras och levereras på ett sätt som är bra både för tomaten och miljön.
Wålstedts gård

Våra producenter

Wålstedts gård

På Wålstedts lantbruk bedrivs ekologisk grönsaksodling, det finns restaurang, bakkurser och upplevelsebaserat boende. Här har det odlats ekologiskt och KRAV-märkt sedan KRAV startade 1985.